Detta är Fogmaker

Sedan 1995 har Fogmaker International AB utvecklat, tillverkat och marknadsfört brandskyddssystem för motorrum med högtrycksvatten dimma, idag med över 184000 installationer i motorfordon världen över.

Brandskyddssystemet har en unik släcknings prestanda eftersom det både svalnar och svälter elden på syre, samtidigt som skumtillsatsen effektivt förhindrar branden från att återantändas. Då systemet är helt mekaniskt både för detektering och bekämpning så kan du vara trygg i att allt sker sekundsnabbt om behovet uppstår.

Varför brandskydd från FA-Trailer ?

Fogmaker brandskyddssystem är normalt installerat på mindre än en arbetsdag.

Triple Action³ – angriper alla tre sidor av eldtriangeln

Enkelhet – ingen strömförsörjning, positions-oberoende, minimalt intrång

Låg LCC (livscykelkostnad) – årlig inspektion, 5 års service

Minimal sanering efter att systemet har utlösts

Systemövervakning – aktivitet, lågtryck och brandlarm

Automatisk avstängning av motor (valfritt)

Globalt nätverk för service / installationer via partners som är certifierade enligt Fogmaker Training Academy-programmet.

Hur Fungerar Fogmaker?

Fogmaker brandskydd är ett professionellt och pålitligt system, ett brandbekämpande system med högtrycks vattendimma för motorrum eller andra stängda områden. Vattendimma med högt tryck har utmärkt kylprestanda och syre förskjutning. 1 liter vatten omvandlas till 1700 liter vattendimma, så även med en liten vattentank utvecklas tillräckligt stor mängd dimma för att bekämpa även större motorbränder. 

Kyleffekten med hjälp av vattendimma är enastående med en temperaturförlust på cirka 700°C inom 10 sekunder. En minskning av syrehalten inträffar också på grund av att vattenångan expanderar när vatten förångas till vattenånga. En liten mängd skumtillsats  förhindrar att bränsleångor och olja antänds igen.

Skydda er mot brand

Kontakta oss vid frågor om hur du kan känna dig säkrare på vägarna. Vi löser installationer på både B och C hästbilar, vare sig du köper en ny bil av oss eller om du vill att vi uppdaterar din befintliga bil. Detta är nu från och med standard i våra FAXE bilar och kan monteras på efterfrågan i vilken hästlastbil som helst.