Sedan 1995 har Fogmaker International AB utvecklat, tillverkat och sålt brandskyddssystem för motorrum med högtrycksvattendimma. Deras brandskyddssystem har en unik släckningsprestanda eftersom det både kyler och svälter elden, samtidigt som skumtillägget effektivt förhindrar att branden återantänds. De har idag över 184000 installationer i motorfordon världen över.

.

 

 

 

En större säkerhet

Fogmakers brandbekämpningssystem är ständigt redo att agera, oberoende av mänsklig interaktion, fordonets position eller fordonsaktivitet. Med beaktande av alla dessa aspekter är det bevisat efter mer än 160 000 installation, att högtrycks vattendimma är en överlägsen släcknings teknik i ett motorrum. Och att det starkt begränsar konsekvenserna av en fordonsbrand.

 

Fogmaker International AB

Idag är deras huvudsakliga affärssegment:

Buss

Gruvdrift och tunneling

Materialhantering

Flygplats GSE

Skogsbruk

Konstruktion

Lastbilar

Lantbruk

Marin

Motor-racing

Och nu med vårat samarbete hoppas vi på att detta system ska bli en standard i alla hästlastbilar för allas största säkerhet.