PRISER

Du betalar alltid när du har lämnat tillbaka fordonet, och då kan du välja att betala på något av dessa sätt:

  1. Med Swish till nummer 123 107 3147. Kvitto skickas till din e-post-adress.
  2. Med konto- eller kreditkort. Vi tar de vanligaste korten som VISA och Mastercard.
  3. Av oss erkänd kund sedan tidigare, via faktura till din e-post-adress. Håll koll på din Inbox några dagar efter avslutad hyra. Får du inte fakturan? Kolla din skräppost-mapp så att den inte har hamnat där.

Av säkerhetsskäl hanterar vi inte kontanter.

Samtliga priser förutom avgift för Skadekostnadsreducering samt självrisker, inkluderar 25% moms. Vi har F-skattesedel.

Vid skador eller liknande kommer en extrafaktura på skadebeloppet eller självrisken så snart som kostnaden är känd.

HÄSTLASTBIL

4 timmar, inkl 10 mil – 800 kr

1 dygn, inkl 30 mil – 1450 kr

2 dygn, inkl 75 mil – 2800 kr

3 dygn, inkl 100 mil – 3900 kr

1 vecka, inkl 120 mil – 7500 kr

Extramil: 50 kr/mil

HÄSTTRANSPORT

4 timmar – 300 kr

1 dygn – 400 kr

2 dygn – 800 kr

3 dygn – 1100 kr

1 vecka – 2000 kr

ÖVRIGA SLÄP

4 timmar – 200 kr

1 dygn – 300 kr

2 dygn – 600 kr

3 dygn – 800 kr

 

ÖVRIGA PRISER

 

Ej mockat – 250 kr

Ej upptankad bil – 100 kr plus bränslekostnad

Sanering (smitta, städning, etc) – 250 kr

P-böter – 500 kr plus bötesbeloppet

Fortkörning – 500 kr (För att bistå polis med uppgifter. Själva bötesbeloppet debiteras av myndigheten)

RABATTER

Hyr du ofta hästlastbil av oss?

Fråga efter ett stämpelkort. För varje hyrestillfälle på minst en dag får du en stämpel. Vid 5 stämplar får du 50% rabatt på det sjätte hyrestillfället, eller vid 10 stämplar får du 100% rabatt på det elfte hyrestillfället.

Flerdagarshyra berättigar till motsvarande antal stämplar.

Rabatten gäller endast grundhyran. För extramil, självrisker vid skada, ej mockat, fortkörning m.m. debiteras ordinarie avgift. Rabattkortet ska förses med ditt personnummer vid första hyran, får ej överlåtas och kan dras in vid oegentligheter.

SKADEKOSTNADSREDUCERING

I händelse av en skada där du eller din häst är vållande debiterar vi dig kostnaden för att åtgärda skadan, upp till fordonets försäkringssjälvrisk. Du har möjlighet att minska den kostnaden genom att teckna en Skadekostnadsreducering (SKR) innan du hämtar fordonet.

Kostnaden är 100 kr per påbörjat hyresdygn. Denna kostnad är till skillnad från övriga priser momsfri.

Du hittar självrisknivåerna för olika skadetyper i hyresvillkoren, som du kan läsa genom att klicka här. Du får också ett exemplar av villkoren när du hämtar fordonet.

Viktigt!

För att SKR ska gälla måste skadan först och främst vara en godkänd försäkringsskada. Du som hyrestagare måste också omedelbart upplysa oss som uthyrare om skadan, och vid förekommande fall larma polis eller räddningstjänst. Vid parkeringsskador krävs polisanmälan och vid smitningsskador krävs polisanmälan och vittnesuppgifter som lämnas till försäkringsbolaget.

Tecknad SKR friskriver inte hyrestagaren eller föraren från ansvar från skador som skett genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastat fordon, fläckad eller trasig inredning, vårdslös körning i förhållande till väglag, vägbeläggning eller terräng, sönderbrutna reglage, tankning med fel bränsle, osv. För mer information, se hyresvillkoren.