Vilket körkort behövs för att dra din transport med din bil?

Det är inte alltid så lätt att förstå sig på vilka regler som gäller, och vilket släp just din bil får dra. Därför har vi sammanställt en liten lathund nedan för att förhoppningsvis göra det lite enklare att förstå reglerna som gäller. Mer information om vilken vikt de olika släpen går att få med finns att läsa under varje enskilt släp i butiken.

Du kan använda Transportstyrelsens släpvagnskalkylator för att se om din kombination av bil + släp + körkort är laglig

Körkortsregler, en lathund när man behöver veta mer

KÖRKORTSREGLER – ENKEL LATHUND

Behörighet B:
Summan av bilens totalvikt + släpets totalvikt får inte överstiga 3500 kg och släpets totalvikt får inte vara högre än bilens totalvikt.

Man får aldrig dra ett släp som väger mer än bilens högsta dragvikt. Totalvikten på släpen kan vara högre än dragvikten men inte högre än bilens totalvikt.

Behörighet B96 eller utökat B:
Summan av bilens totalvikt + släpets totalvikt får inte överstiga 4250 kg och släpets totalvikt får vara högre än bilens.

Med de flesta personbilar så blir högsta tillåtna totalvikt på släpet högre än bilens högsta släpvagnsvikt.

Behörighet BE:
Man får lagligt dra alla släp oavsett totalvikt på släpet så länge som släpet med last inte väger mer än vad bilen är godkänd för.

Släpet kan alltid registreras i full vikt.

Definitioner:
Totalvikt: den teoretiska vikten som är summan av släpets tjänstevikt och släpets angivna maxlast.

Tjänstevikt:
Släpets vikt i körklart skick.

Maxlast eller lastvikt:
Totalvikten minus tjänstevikten. Får aldrig överskridas.

Dragvikt:
Bilens maximalt tillåtna släpvagnsvikt bromsat släp. Denna faktiska vikt får aldrig överskridas oavsett körkortsbehörighet.

Kultryck:
Den vikt som släpet när det är kopplat på dragbilen utövar nedåt på dragkulan. Denna vikt försvinner ur släpet och hamnar i dragbilen. (fysikens lagar)

Faktisk lastvikt på ett släp är lika med totalvikten minus tjänstevikten plus kultrycket, (ca 75 kg på en HB).